Algemene ledenvergadering VAA 2017 - ProgrammaProgramma
19:00 Inloop
19:30 1 Opening, mededelingen, introductie gast spreker
2 Gast spreker Jaap Bosscha: "Zelfbeschikking en wonen? Wat heeft een keukentrap met zelfbeschikking te maken?"
3 Pauze
4 Verslag van ALV 2016 (ter goedkeuring)
5 Jaarverslag 2016  van het bestuur (ter goedkeuring)
6 Financieel verslag over 2016 (ter goedkeuring)
Bericht van de kas controle commissie; decharge
7 Begroting 2017 (ter goedkeuring)
8 Kandidaten voor bestuur introduceren
          a) voordracht Rob Bakker
          b) afscheid Dini Eekhuis
9 Plannen VAA voor komend jaar
a) voortgang Akropolistoren
b) presentatie werkgroep Akropolis pilots
10 Rondvraag
21:30 Afsluiting

 
Terug naar het overzicht
Welkom bezoeker
Wachtwoord vergeten?